Kontraktforhold

 

Det er min klare anbefaling at du tager en snak med en byggesagkyndig inden du skriver under på kontrakten, da det er afgørende, at der er klarhed over de forventninger du har som bygherre og de forventninger den udførende entreprenør har. Er der ikke redegjort for en grundig forventningsafstemning i kontrakten kan der nemt opstå problemer under byggeperioden.

 

Du skal sikre dig, at der er styr på kontrakten inden du skriver under, og det anbefales altid at du får en advokat til at kikke kontrakten igennem. Dette kan dog ikke erstatte værdien af at få en byggesagkyndig til at se kontrakten igennem rent byggeteknisk, da der er stor forskel på det juridiske og den byggetekniske forventningsafstemning der er mindst lige så vigtig.
Det juridiske er essientielt, men når vi har forskellige forventninger til den ydelse og det produkt som entreprenøren leverer, kan der opstå tvister, og dermed bliver der ofte brug for juraen.