Når det er tid til at overtage huset eller tilbygningen, er man som oftest spændt og glæder sig til at den nye ejendom i brug.

 

Det skal derfor være en god og behagelig oplevelse at overtage huset, når det endeligt står færdigt. 


Den byggesagkyndige vil gennemgå bygningen ude som inde og påtaler alle de fejl og mangler, der skal rettes og noteres i afleveringsprotokollen på afleveringsdagen. Bygningens installationer, alle rum, facader og tag vil ligeledes blive gennemgået, således at alt på jeres byggeri er blevet kontrolleret og vurderet, inden der kan skrives under på afleveringsprotokollen. Den byggesagkyndige vil også stille alle spørgsmålene til entreprenøren om f.eks. trykprøvning, energimærkning, opfølgning på tilsynsnotater, entreprenørens kvalitetssikring osv., så disse forhold ligeledes noteres i afleveringsprotokollen.

Er der mange eller væsentlige mangler på bygningen, vil den byggesagkyndige vurdere prisen på det arbejde, der skal udføres, og forhandle en tilbageholdelse af et beløb, som I kan beholde, indtil manglerne er afhjulpet og kvalitetsmæssigt godkendt. Afleveringsprotokollen med oplysning om eventuelle fejl og mangler udarbejdes af den byggesagkyndige på afleveringsdagen . Når bygningen er endeligt gennemgået, og der er enighed om omfanget af fejl og mangler, skal der aftales en afhjælpningsperiode, og det står den byggesagkyndige ligeledes for.

Oplevelsen ved at overtage et hus bliver en helt anden ved at have en byggesagkyndig med til at gennemgå ejendommen og stille de kritiske spørgsmål.